Kebaikan Keyman Takaful atau Keyman Insurance

Kebaikan Keyman Takaful atau Keyman Insurance

3 Kebaikan Keyman Takaful

Di dalam mana-mana syarikat pasti ada individu yang merupakan penggerak kepada kemajuan syarikat.

Kebaikan Keyman Takaful

Senang citer, kalau orang ni takde syarikat akan mengalami masalah dari segi jualan dan juga pemasaran. Orang ini juga yang boleh membuat keputusan bagi pihak syarikat dalam apa jua keputusan. Ianya juga boleh jadi orang tahu selok perniagaan dan mungkin rapat kepada supplier dan juga vendor.

Tahukah anda satu ketika dahulu apabila salah seorang dari tokoh korporat meninggal, saham syarikat mereka di papan bursa merudum di sebabkan keyperson mereka meninggal dunia.

Impak yang besar ini menyebab para pelabur menarik pegangan saham mereka di syarikat dan orang awam kuatir jika mereka masih lagi melabur di syarikat ini, mereka akan kerugian besar!

Keyman ini boleh jadi pemilik syarikat ataupun pekerja di Top Management syarikat.

Takaful ada menyediakan satu program yang mana ianya boleh membantu usahawan menyediakan IMMEDIATE CASH apabila KEYPERSON ini meninggal. Ada Syarikat menggunakan pampasan Takaful ini bagi meneruskan perniagaan mereka atau menggunakan duit ini dan melahirkan lebih ramai KEYMAN baru dalam syarikat.

Duit ini ada di gunakan menghantar staff baru ini ke kelas atau kursus berkaitan bagi memantapkan lagi kemahiran dan ilmu bagi menguruskan syarikat.

Mengikut Public Ruling Lembaga Hasil, Insurans “Key-man”


4.1 Pada amnya, premium yang dibayar atas insurans yang diambil kesemuanya dan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan semula wang bagi menggantikan kehilangan keuntungan apabila berlakunya sesuatu peristiwa yang diinsuranskan adalah dibenarkan sebagai potongan dari pendapatan kasar perniagaan.
4.2 Kematian, penyakit kritikal, penyakit lain, kemalangan atau kecederaan seseorang pekerja atau pengarah mungkin mengakibatkan kehilangan pendapatan perniagaan bagi majikan atau syarikat. Insurans boleh diambil atas nyawa pekerja atau pengarah yang adalah orang utama dalam syarikat bagi melindungi risiko kehilangan pendapatan perniagaan. Jenis insurans ini dinamakan insurans “key-man” atau “key-person”.

Adakah premium insuran merupakan perbelanjaan yang dibenarkan oleh percukaian?

Insuran nyawa tanpa pelaburan – Perbelanjaan yang dibenarkan

Berdasarkan Public Ruling yang dikeluarkan oleh pihak LHDN berkenaan keyman insurance (No. 2/2003), insuran nyawa dan kemalangan boleh dijadikan sebagai perbelanjaan syarikat yang dibenarkan dalam percukaian.

Pampasan yang diterima mestilah dibayar terus kepada syarikat dan bukan kepada individu tersebut.

Insuran nyawa dan pelaburan – Tidak dibenarkan

Jika polisi insuran tersebut mempunyai elemen pelaburan, premium yang dibayar tidak boleh dijadikan sebagai perbelanjaan syarikat yang dibenarkan. Ini kerana polisi tersebut adalah aset kepada syarikat kerana mempunyai nilai pelaburan pada masa akan datang.

Adakah pampasan yang diterima dikenakan cukai?

Insuran nyawa tanpa pelaburan – Dikenakan cukai

Oleh kerana premium tahunan adalah dibenarkan dalam perbelanjaan syarikat, pampasan yang diterima akan dikenakan cukai dan dianggap sebagai pendapatan syarikat.

  • Contoh : Syarikat telah mengambil satu polisi insuran nyawa tanpa pelaburan dengan premium tahunan RM100,000 dan perlindungan nyawa sebanyak RM5,000,000. Selepas 2 tahun, orang yang dilindungi syarikat tersebut telah meninggal dan syarikat telah menerima pampasan sebanyak RM5,000,000.
  • RM300,000 (RM100,000 x 3 tahun) premium yang dibayar dibenarkan dalam perbelanjaan syarikat. Namun, duit pampasan RM5,000,000 akan dikenakan cukai.

Insuran nyawa dan pelaburan – Tidak dikenakan cukai

  • Oleh kerana premium tahunan adalah tidak dibenarkan dalam perbelanjaan syarikat, pampasan yang diterima akan tidak dikenakan cukai dan dianggap sebagai pendapatan syarikat.
  • Contoh : Syarikat telah mengambil satu polisi insuran nyawa mempunyai manfaat pelaburan dengan premium tahunan RM80,000 dan perlindungan nyawa sebanyak RM3,500,000. Selepas 5 tahun, orang yang dilindungi syarikat tersebut telah meninggal dan syarikat telah menerima pampasan sebanyak RM3,500,000 beserta nilai pelaburan.
  • RM400,000 (RM80,000 x 5 tahun) premium yang dibayar tidak dibenarkan dalam perbelanjaan syarikat. Namun, duit pampasan RM3,500,000 dan nilai pelaburan tidak akan dikenakan cukai.

Jika anda berminat dengan keyman Polisi ini, anda boleh isikan info anda di bawah ini:

Bilangan Usahawan Yang Telah Di Bantu

1
Sudah Mendapat Khidmat Nasihat Perwarisan Perniagaan
1
Proposal Perancangan Kewangan Lengkap Telah Di Keluarkan

Bilangan Usahawan Yang Telah Di Bantu

1
Hibah Hartanah Bercagar Di Rancang
1
Individu Telah Merancang Pelan Persaraan Rm1,000,000 ketika bersara

Mohd Ibrahim Bin Abu Bakar

Konsultan Perwarisan Perniagaan

Artikel Terbaru

AUTOWASAP.COM
AUTOWASAP merupakan kit Automasi Bisnes di Whatsapp meliputi software serta panduan dengan kit utamanya adalah Autowasap Blaster.

Scroll to Top